СЕМИНАР

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Епидемията не позволи да проведем планирания семинар през ноември 2020 г.Сега, най-накрая имаме отново тази възможност. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 17 юни 2021 г. от 17 до 20 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Семинарът ще се проведе при спазването на необходимите санитарни мерки.Изказванията ще бъдат по 20 мин.
Досега са заявили участие в семинара: Ангел Стефанов; Владимир Градев, Владимир Теохаров, Георги Донев, Димитър Димитров, Ивайло димитров, Иван Камбуров, Иван Колев, Иво Минков, Кристиан Енчев, Нева Кръстева, Невена Крумова, Нина Димитрова, Свилен Тутеков, Силвия Кръстева, Стилиян Йотов, Христо Писаров

БЮЛЕТИН НА БФО № 8

Излезе новият Бюлетин на БФО

БЮЛЕТИН НА БФО № 8 – в PDF

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СВЕТЪТ СЛЕД УТРЕ
Ангел Стефанов – Отклик за „Светът след утре“.…….……………..………4
Асен Димитров – Маргинализираната реалност……………………………6
Вихрен Митев – Пандемия, икономика, технологии и глобално затопляне…10
Владимир Теохаров – Търпението на надеждата и нетърпеливостта на утопията……………………………………………………………………………………….17
Георги Маринов – Коронавирусни размишления…………………………26
Дмитрий Варзоновцев – QUO VADIS? Между страх и надежда…..…62
Иван Колев – Вирусът като въпрос………………………………………………70
Илияна Ермолина – Светът утре през погледа на живата етика……82
Красен Станчев – Политическа вирусология: какво се знае, когато нищо не се знае………………………………………………………………………………………….100
Силвия Борисова – Бели ценности за черни дни……………….………..112
Стефан Петров – Пандемията: симптом за два съвременни мита…119
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
Теми……………………………………………………………………………………………..129
Крайно класиране на XXXII Национална олимпиада по философия.131
Любомира Димитрова – “Красотата не е привидност, не е булото на нещо друго. Самата тя не е явление, а същност, но, разбира се, същност, която сама по себе си остава субстанциална само когато е забулена”……………….134
РЕФЛЕКСИИ
Росен Русев – Равноденствие в Атина………………………………………….…..140
ПРЕВОДИ
Иван Илин – За чувството за отговорност……………………………………..144
НОВИ КНИГИ
АВТОРИТЕ В БРОЯ

Събития 2020

  • 5 ноември 2020 – семинар Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавровзала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски.
  • 16 март 2020 – 9:00-17:00 – AISTHETIKOS VI – конференция в памет на проф. Исак Паси – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”. – ОТЛОЖЕНА
  • 11 март 2020 – 18:00 – представяне на Византийска философия – проф. Каприев, проф. Бояджиев – зала 1, СУ “Свети Климент Охридски” – Byzanz-Judentum-Premiere_Poster –   ОТЛОЖЕНО
  • 17 февруари 2020 – 18:00 – Вечер в памет на проф. Кирил Нешев – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”
  • 29 януари 2020 – 10:00-16:00 – СЪЗНАНИЕТО VIII – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”.

2019

20 декември – Коледно празненство на БФО

Дата: 20 декември 2019

Ден: петък

Час: 18.00

Място: Направо в Кривото

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Организаторите ще бъдат улеснени, ако до края на работната седмица, т.е. 6 декември 2019 г., получат потвърждение от желаещите да се присъединят към празника.

 

 

 

 

Конференции 2019

Нова книга – 19 юни 2019 – 16 ч.

На 19 юни (сряда) в Конферентната зала на СУ от 16 до 17 ч. ще бъде представен сборникът „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ по едноименния проект към ФНИ с ръководител чл.-кор. Ангел Стефанов. Книгата е композирана от два раздела под надслов „Историко-философски ракурси“ и „Теоретични и методологични подходи“. Към първия раздел се отнасят изследвания за генезиса на некласическите логики и некласическата наука, а към втория – анализи на критерии за некласичност, както и на некласически подходи в науката и философията.

 

 

In Memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

на 8 юни 2019 г.

ВНЕЗАПНО НИ НАПУСНА

Мирослава Владимирова Найденова

родена на 7 април 1953 г.

дългогодишен преподавател в катедра Философия

на СУ „Св. Климент Охридски“

Тя беше скромен, възпитан и много сърдечен човек, колега и преподавател.

Почивай в мир!

Поклонението ще се извърши на 13.06.2019 г. от 13.30 ч.

в Ритуалната зала на Централните софийски гробища

Колегите от катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“,

и Българско философско общество

Конференция “Изкуството на философията” – 4-5-6 юни 2019

Сайт на конференцията.

Научна конференция на тема Изкуството на философията ще се състои на 4, 5 и 6 юни 2019 г. в зала 1 (4 юни), Конферентна зала (5 юни) и зала 2 (6 юни) на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в чест на доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по случай негов юбилей.

В конференцията участват философи от СУ „Св. Климент Охридски“, от Института за обществата и знанието в Българска академия на науките и от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Откриването на конференцията е от 9.15 ч. на 4 юни 2019 г. в зала 1.

Friedrich Caspar David – Moonrise (Two Men on the Shore)