АПЕЛ ЗА МИР

Ние, долуподписаните членове на Българското философско общество и участници във форума на БФО, категорично възразяваме срещу военната инвазия на Русия в Украйна и настояваме за незабавно прекратяване на войната.

Убедени сме, че всички спорове между държавите трябва да се уреждат по мирен път на основата на действащото международно право и съобразно международните документи за защита правата на човека.

ПО АЗБУЧЕН РЕД

Албена Танева, доц. д-р, СУ „Свети Климент Охридски“

Александър Смочевски, магистър по философия, докторант по богословие (канонично право) в БФ на Солунския Аристотелев университет.

Анастасия Рашева, гл. ас. в катедра “Логика, етика и естетика”, СУ “Свети Климент Охридски”, понастоящем пенсионер

Борис Грозданов, доц. д-р, Философия на Науката, Институт по философия и социология, БАН

Борис Попиванов, доц. д-р, СУ “Св. Климент Охридски”.

Боряна Ангелова- Игова, доц. д-р, Философия на спорта, НСА

Васил Видински, доц. д-р, СУ „Свети Климент Охридски“

Владимир Раденков, гл. ас. д-р, УАСГ

Владимир Теохаров, доц. д.ф.н., СУ “Свети Климент Охридски”

Вяра Попова, гл.ас. д-р, Институт по философия и социология, БАН

Даниела Добрева, бивш учител по философия в 12 СУ “Цар Иван Асен II”

Даниела Сотирова, проф. д-р, ТУ -София

Добрин Тодоров, проф., МГУ

Емилия Радева, бивш експерт по философия в РИО, Бургас

Зоя Христова, редактор в БНР, бивш учител и преподавател по философия

Иван Колев, доц. д-р, СУ “Свети Климент Охридски”

Иван Кунчев, учител по философия, 2 АЕГ, София

Йонита Иванова, бивш учител по философия в МГ “Гео Милев “, Плевен

Константин Янакиев, доц. д-р, катедра Философия, СУ “Свети Климент Охридски”

Коста Костов, МОН

Красимир Стоянов, проф. д-р, Университет Айхщедт-Инголщадт

Лидия Кондова, гл.ас. д-р, СУ “Свети Климент Охридски”

Лилия Желязкова, учител по философия в 18.СУ “У. Гладстон”, София

Людмил Петров, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология, БАН

Мадлен Ангелова-Елчинова, гл. ас. д-р, СУ “Свети Климент Охридски”

Мая Петрова,бивш учител по философия в ЕГ “Йоан Екзарх” Враца

Николина Кирилова, учител по философия

Нина Димитрова, проф. д.ф.н., Институт по философия и социология, БАН

Панайот Бъчваров, prof. emeritus. Yowa University, USA

Петър Пламенов, доц. д-р, СУ „Свети Климент Охридски“

Пламен Макариев, проф. д.ф.н., СУ „Свети Климент Охридски“

Райчо Пожарлиев, проф. д-р, СУ „Свети Климент Охридски“

Ренета Цветанова, учител по философия

Севделина Николова, гл. ас. д-р, Институт по философия и социология, БАН

Сергей Герджиков, проф. д.ф.н., СУ „Свети Климент Охридски“

Силвия Борисова, доц. д-р, Институт по философия и социология, БАН

Тодорка Минева, главен редактор на издателство “Сонм”, преводач на трудове на Пол Рикьор, Еманюел Левинас, Жан-Франсоа Лиотар и др.

Христо Стоев, доц. д-р, СУ „Свети Климент Охридски“

Христо Тодоров, проф., НБУ

Ясен Захариев, доц. д-р, НБУ

СЕМИНАР

През пролетта на 2020 г. проф. Валентин Канавров публикува книгата Трансценденталният път към човека, София, изд. Изток-Запад, пети том от поредицата негови трудове, посветени на систематичното изграждане на една критическа метафизика.
Пенталогията на проф. Канавров е уникално и важно събитие в българската философия. Тя е предизвикателство към всички нас. Епидемията не позволи да проведем планирания семинар през ноември 2020 г.Сега, най-накрая имаме отново тази възможност. Каним ви да обсъдим заедно различните аспекти на проекта на проф. Канавров, като вземете участие в семинара “Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавров” на 17 юни 2021 г. от 17 до 20 ч. в зала 1 на Софийския Университет. Семинарът ще се проведе при спазването на необходимите санитарни мерки.Изказванията ще бъдат по 20 мин.
Досега са заявили участие в семинара: Ангел Стефанов; Владимир Градев, Владимир Теохаров, Георги Донев, Димитър Димитров, Ивайло димитров, Иван Камбуров, Иван Колев, Иво Минков, Кристиан Енчев, Нева Кръстева, Невена Крумова, Нина Димитрова, Свилен Тутеков, Силвия Кръстева, Стилиян Йотов, Христо Писаров

БЮЛЕТИН НА БФО № 8

Излезе новият Бюлетин на БФО

БЮЛЕТИН НА БФО № 8 – в PDF

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СВЕТЪТ СЛЕД УТРЕ
Ангел Стефанов – Отклик за „Светът след утре“.…….……………..………4
Асен Димитров – Маргинализираната реалност……………………………6
Вихрен Митев – Пандемия, икономика, технологии и глобално затопляне…10
Владимир Теохаров – Търпението на надеждата и нетърпеливостта на утопията……………………………………………………………………………………….17
Георги Маринов – Коронавирусни размишления…………………………26
Дмитрий Варзоновцев – QUO VADIS? Между страх и надежда…..…62
Иван Колев – Вирусът като въпрос………………………………………………70
Илияна Ермолина – Светът утре през погледа на живата етика……82
Красен Станчев – Политическа вирусология: какво се знае, когато нищо не се знае………………………………………………………………………………………….100
Силвия Борисова – Бели ценности за черни дни……………….………..112
Стефан Петров – Пандемията: симптом за два съвременни мита…119
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
Теми……………………………………………………………………………………………..129
Крайно класиране на XXXII Национална олимпиада по философия.131
Любомира Димитрова – “Красотата не е привидност, не е булото на нещо друго. Самата тя не е явление, а същност, но, разбира се, същност, която сама по себе си остава субстанциална само когато е забулена”……………….134
РЕФЛЕКСИИ
Росен Русев – Равноденствие в Атина………………………………………….…..140
ПРЕВОДИ
Иван Илин – За чувството за отговорност……………………………………..144
НОВИ КНИГИ
АВТОРИТЕ В БРОЯ

Събития 2020

  • 5 ноември 2020 – семинар Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавровзала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски.
  • 16 март 2020 – 9:00-17:00 – AISTHETIKOS VI – конференция в памет на проф. Исак Паси – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”. – ОТЛОЖЕНА
  • 11 март 2020 – 18:00 – представяне на Византийска философия – проф. Каприев, проф. Бояджиев – зала 1, СУ “Свети Климент Охридски” – Byzanz-Judentum-Premiere_Poster –   ОТЛОЖЕНО
  • 17 февруари 2020 – 18:00 – Вечер в памет на проф. Кирил Нешев – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”
  • 29 януари 2020 – 10:00-16:00 – СЪЗНАНИЕТО VIII – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”.

2019

20 декември – Коледно празненство на БФО

Дата: 20 декември 2019

Ден: петък

Час: 18.00

Място: Направо в Кривото

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Организаторите ще бъдат улеснени, ако до края на работната седмица, т.е. 6 декември 2019 г., получат потвърждение от желаещите да се присъединят към празника.

 

 

 

 

Конференции 2019

Нова книга – 19 юни 2019 – 16 ч.

На 19 юни (сряда) в Конферентната зала на СУ от 16 до 17 ч. ще бъде представен сборникът „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ по едноименния проект към ФНИ с ръководител чл.-кор. Ангел Стефанов. Книгата е композирана от два раздела под надслов „Историко-философски ракурси“ и „Теоретични и методологични подходи“. Към първия раздел се отнасят изследвания за генезиса на некласическите логики и некласическата наука, а към втория – анализи на критерии за некласичност, както и на некласически подходи в науката и философията.

 

 

In Memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

на 8 юни 2019 г.

ВНЕЗАПНО НИ НАПУСНА

Мирослава Владимирова Найденова

родена на 7 април 1953 г.

дългогодишен преподавател в катедра Философия

на СУ „Св. Климент Охридски“

Тя беше скромен, възпитан и много сърдечен човек, колега и преподавател.

Почивай в мир!

Поклонението ще се извърши на 13.06.2019 г. от 13.30 ч.

в Ритуалната зала на Централните софийски гробища

Колегите от катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“,

и Българско философско общество