БЮЛЕТИН НА БФО № 8

Излезе новият Бюлетин на БФО

БЮЛЕТИН НА БФО № 8 – в PDF

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СВЕТЪТ СЛЕД УТРЕ
Ангел Стефанов – Отклик за „Светът след утре“.…….……………..………4
Асен Димитров – Маргинализираната реалност……………………………6
Вихрен Митев – Пандемия, икономика, технологии и глобално затопляне…10
Владимир Теохаров – Търпението на надеждата и нетърпеливостта на утопията……………………………………………………………………………………….17
Георги Маринов – Коронавирусни размишления…………………………26
Дмитрий Варзоновцев – QUO VADIS? Между страх и надежда…..…62
Иван Колев – Вирусът като въпрос………………………………………………70
Илияна Ермолина – Светът утре през погледа на живата етика……82
Красен Станчев – Политическа вирусология: какво се знае, когато нищо не се знае………………………………………………………………………………………….100
Силвия Борисова – Бели ценности за черни дни……………….………..112
Стефан Петров – Пандемията: симптом за два съвременни мита…119
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
Теми……………………………………………………………………………………………..129
Крайно класиране на XXXII Национална олимпиада по философия.131
Любомира Димитрова – “Красотата не е привидност, не е булото на нещо друго. Самата тя не е явление, а същност, но, разбира се, същност, която сама по себе си остава субстанциална само когато е забулена”……………….134
РЕФЛЕКСИИ
Росен Русев – Равноденствие в Атина………………………………………….…..140
ПРЕВОДИ
Иван Илин – За чувството за отговорност……………………………………..144
НОВИ КНИГИ
АВТОРИТЕ В БРОЯ

Събития 2020

  • 5 ноември 2020 – семинар Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавровзала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски.
  • 16 март 2020 – 9:00-17:00 – AISTHETIKOS VI – конференция в памет на проф. Исак Паси – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”. – ОТЛОЖЕНА
  • 11 март 2020 – 18:00 – представяне на Византийска философия – проф. Каприев, проф. Бояджиев – зала 1, СУ “Свети Климент Охридски” – Byzanz-Judentum-Premiere_Poster –   ОТЛОЖЕНО
  • 17 февруари 2020 – 18:00 – Вечер в памет на проф. Кирил Нешев – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”
  • 29 януари 2020 – 10:00-16:00 – СЪЗНАНИЕТО VIII – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”.

2019

20 декември – Коледно празненство на БФО

Дата: 20 декември 2019

Ден: петък

Час: 18.00

Място: Направо в Кривото

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Организаторите ще бъдат улеснени, ако до края на работната седмица, т.е. 6 декември 2019 г., получат потвърждение от желаещите да се присъединят към празника.

 

 

 

 

Конференции 2019

Нова книга – 19 юни 2019 – 16 ч.

На 19 юни (сряда) в Конферентната зала на СУ от 16 до 17 ч. ще бъде представен сборникът „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ по едноименния проект към ФНИ с ръководител чл.-кор. Ангел Стефанов. Книгата е композирана от два раздела под надслов „Историко-философски ракурси“ и „Теоретични и методологични подходи“. Към първия раздел се отнасят изследвания за генезиса на некласическите логики и некласическата наука, а към втория – анализи на критерии за некласичност, както и на некласически подходи в науката и философията.

 

 

In Memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

на 8 юни 2019 г.

ВНЕЗАПНО НИ НАПУСНА

Мирослава Владимирова Найденова

родена на 7 април 1953 г.

дългогодишен преподавател в катедра Философия

на СУ „Св. Климент Охридски“

Тя беше скромен, възпитан и много сърдечен човек, колега и преподавател.

Почивай в мир!

Поклонението ще се извърши на 13.06.2019 г. от 13.30 ч.

в Ритуалната зала на Централните софийски гробища

Колегите от катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“,

и Българско философско общество

Конференция “Изкуството на философията” – 4-5-6 юни 2019

Сайт на конференцията.

Научна конференция на тема Изкуството на философията ще се състои на 4, 5 и 6 юни 2019 г. в зала 1 (4 юни), Конферентна зала (5 юни) и зала 2 (6 юни) на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в чест на доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по случай негов юбилей.

В конференцията участват философи от СУ „Св. Климент Охридски“, от Института за обществата и знанието в Българска академия на науките и от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Откриването на конференцията е от 9.15 ч. на 4 юни 2019 г. в зала 1.

Friedrich Caspar David – Moonrise (Two Men on the Shore)