19 декември 2018 – 18 ч. – Коледно празненство

БФО кани всички свои членове и приятели на Коледно празненство – 19 декември 2018, сряда, СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

Advertisements

27 ноември 2018 – Конференция в ЮЗУ “Неофит Рилски”

27 ноември 2018

РОЛЯТА НА ФИЛОСОФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБРАЗОВАНОСТ

Конференция в чест на:

 

 • 25 години специалност Философия и
 • 10 години Център за немски идеализъм

ЮЗУ “Неофит Рилски”.

25_Philosophy-SWUniversity.

Презентация – 25 PHILOSOPHY.

 

 

Конференция: Образцови отклонения – 8 ноември 2018

ОБРАЗЦОВИ ОТКЛОНЕНИЯ

конференция в памет на Димитър Зашев (1948-2018)

Кога: 8 ноември 2018, 9-18 ч.

Къде: Нова конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”

Организатори:

 • Владимир Градев
 • Андрей Лешков
 • Владимир Раденков

ПРОГРАМА

9.00 часа – Откриване на конференцията

История на мисълта и философска актуалност (Водещ – Владимир Градев)

 • Красимир Делчев, Присъствия на Макс Шелер, проследими в херменевтиката на Dasein при Мартин Хайдегер
 • Дмитрий Варзоновцев, Хайдегер и Маркс за технологията на отчуждението
 • Кристиян Енчев, Повторение и отклонение
 • Христо Стоев, Феноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант

 Дискусия

11.00

 • Владимир Раденков, Времето на вероятното, етическото, суверенното: Киркегор, Хусерл, Хайдегер, Валденфелс
 • Владимир Стойчев, Автографично или алографично: ръкописът и машинописът в светлината на ръката на Хайдегер
 • Андрей Лешков, Условности и безусловно? Относно Новалис
 • Александър Шнел, Език и поезия. Прочитът на Хьолдерлин от Хайдегер и „Приноси към философията“

Дискусия

 11.30 Изкуство, естетика, култура (Водещ – Владимир Раденков)

 • Мария Огойска, За изкуството на Ренесанса
 • Иван Колев, Баумгартен и идеята за хетерокосмичност на изкуството
 • Лъчезар Антонов, Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на културната традиция: Хабермас versus Гадамер

 Дискусия

14.45 Пауза – 15 мин.

15.00

 • Кристина Япова, Музиката като битиен модус на епохе
 • Нева Кръстева, Музикални конотации  в три стихотворения на Фридрих Ницше
 • Кирил Василев, След края на дебата за края на изкуството

 Дискусия

16.15 Пауза – 15 мин.

 Поетика на превода

(Водещ – Андрей Лешков)

 • Михаил Неделчев, Темата за поезията в преводаческото и поетическото дело на Димитър Зашев
 • Антония Колева, Хермафродитии
 • Валери Борисов, Зашев и преводът като изкуство

17.00 Пътищата на духа: Памет за колегата и приятеля,  мислителя и поета Димитър Зашев с участието на Ал. Рангелов, Ал. Кьосев, В. Канавров, О. Тодоров и др.

 Закриване на конференцията: Андрей Лешков

 Време за изказване в панели: до 20 минути