БЮЛЕТИН НА БФО № 8

Излезе новият Бюлетин на БФО

БЮЛЕТИН НА БФО № 8 – в PDF

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СВЕТЪТ СЛЕД УТРЕ
Ангел Стефанов – Отклик за „Светът след утре“.…….……………..………4
Асен Димитров – Маргинализираната реалност……………………………6
Вихрен Митев – Пандемия, икономика, технологии и глобално затопляне…10
Владимир Теохаров – Търпението на надеждата и нетърпеливостта на утопията……………………………………………………………………………………….17
Георги Маринов – Коронавирусни размишления…………………………26
Дмитрий Варзоновцев – QUO VADIS? Между страх и надежда…..…62
Иван Колев – Вирусът като въпрос………………………………………………70
Илияна Ермолина – Светът утре през погледа на живата етика……82
Красен Станчев – Политическа вирусология: какво се знае, когато нищо не се знае………………………………………………………………………………………….100
Силвия Борисова – Бели ценности за черни дни……………….………..112
Стефан Петров – Пандемията: симптом за два съвременни мита…119
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
Теми……………………………………………………………………………………………..129
Крайно класиране на XXXII Национална олимпиада по философия.131
Любомира Димитрова – “Красотата не е привидност, не е булото на нещо друго. Самата тя не е явление, а същност, но, разбира се, същност, която сама по себе си остава субстанциална само когато е забулена”……………….134
РЕФЛЕКСИИ
Росен Русев – Равноденствие в Атина………………………………………….…..140
ПРЕВОДИ
Иван Илин – За чувството за отговорност……………………………………..144
НОВИ КНИГИ
АВТОРИТЕ В БРОЯ

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Събития 2020

  • 5 ноември 2020 – семинар Пенталогията за критическа метафизика на проф. Валентин Канавровзала 1 в Ректората на СУ “Свети Климент Охридски.
  • 16 март 2020 – 9:00-17:00 – AISTHETIKOS VI – конференция в памет на проф. Исак Паси – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”. – ОТЛОЖЕНА
  • 11 март 2020 – 18:00 – представяне на Византийска философия – проф. Каприев, проф. Бояджиев – зала 1, СУ “Свети Климент Охридски” – Byzanz-Judentum-Premiere_Poster –   ОТЛОЖЕНО
  • 17 февруари 2020 – 18:00 – Вечер в памет на проф. Кирил Нешев – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”
  • 29 януари 2020 – 10:00-16:00 – СЪЗНАНИЕТО VIII – конферентна зала, СУ “Свети Климент Охридски”.

2019

20 декември – Коледно празненство на БФО

Дата: 20 декември 2019

Ден: петък

Час: 18.00

Място: Направо в Кривото

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Организаторите ще бъдат улеснени, ако до края на работната седмица, т.е. 6 декември 2019 г., получат потвърждение от желаещите да се присъединят към празника.

 

 

 

 

Конференции 2019

Нова книга – 19 юни 2019 – 16 ч.

На 19 юни (сряда) в Конферентната зала на СУ от 16 до 17 ч. ще бъде представен сборникът „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ по едноименния проект към ФНИ с ръководител чл.-кор. Ангел Стефанов. Книгата е композирана от два раздела под надслов „Историко-философски ракурси“ и „Теоретични и методологични подходи“. Към първия раздел се отнасят изследвания за генезиса на некласическите логики и некласическата наука, а към втория – анализи на критерии за некласичност, както и на некласически подходи в науката и философията.

 

 

In Memoriam

СКРЪБНА ВЕСТ

на 8 юни 2019 г.

ВНЕЗАПНО НИ НАПУСНА

Мирослава Владимирова Найденова

родена на 7 април 1953 г.

дългогодишен преподавател в катедра Философия

на СУ „Св. Климент Охридски“

Тя беше скромен, възпитан и много сърдечен човек, колега и преподавател.

Почивай в мир!

Поклонението ще се извърши на 13.06.2019 г. от 13.30 ч.

в Ритуалната зала на Централните софийски гробища

Колегите от катедра Философия, СУ „Св. Климент Охридски“,

и Българско философско общество

Конференция “Изкуството на философията” – 4-5-6 юни 2019

Сайт на конференцията.

Научна конференция на тема Изкуството на философията ще се състои на 4, 5 и 6 юни 2019 г. в зала 1 (4 юни), Конферентна зала (5 юни) и зала 2 (6 юни) на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в чест на доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по случай негов юбилей.

В конференцията участват философи от СУ „Св. Климент Охридски“, от Института за обществата и знанието в Българска академия на науките и от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Откриването на конференцията е от 9.15 ч. на 4 юни 2019 г. в зала 1.

Friedrich Caspar David – Moonrise (Two Men on the Shore)