БФО-Велико Търново

На 17 и 18 ноември 2016 г. във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” ще се проведе Международна конференция на тема “Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите”

Повече информация: International-Conference-Veliko-Tyrnovo.

БФО-Феноменология със свой видео канал

БФО-Феноменология вече има собствен видео канал в YouTube – BFO Fenomenologia, –  създаден от проф. д.ф.н. Иванка Райнова.

Като начало в него са представени докладите от Уъркшоп по феноменология, състоял се на 21 октомври 2016 г. в зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

БФО-Феноменология – 21 октомври

БФО-феноменология организира уъркшоп на тема “Феноменологически дискусии“, 21.10.2016г., СУ “Св. Климент Охридски”, Зала 1, 14-19 ч.

14:00 Откриване: доц. д-р Иван Колев (СУ)

14:15 Проф.дфн Иванка Райнова (ИИОЗ): “Трябва ли да се започва историята на феноменологическото движение с Франц Брентано? В дискусия с Хърбърт Спигълбърг”

15:00 Доц. д-р Христо Стоев (СУ): “Хусерловата критика на натурализма”

15:30 Доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ): “Опити върху концепта “феномен” в една възможна критическа феноменология”

16:10-16:30 Почивка

16:30 Доц. д-р Майя Георгиева (ЮЗУ): “Проблемът за основанията у Хайдегер”

17:00 Проф. дфн Александър Андонов (СУ): “Преживяване и времевеене”

17:30 Д-р Андрей Лешков (ИИОЗ): “Писмо – живот – памет. Бележки по феноменология на ‘четмото'”

18:00 Проф. дфн Мария Димитрова (СУ): “Представяне на книга: M. Dimitrova, Sociality and Justice, Toward Social Phenomenology (Stuttgart: Ibidem Verlag, 2016)”

18:40 Обсъждане на бъдещи дейности на БФО-феноменология